Kinderconferentie in februari 2020

Samen met de stuurgroep “De Vreedzame Wijk” organiseert de gemeente Uithoorn in februari 2010 een kinderconferentie, ter gelegenheid van 200 jaar Uithoorn. Het 200-jarig bestaan van de gemeente is een mooie gelegenheid om de Uithoornse kinderen de gelegenheid te bieden zich te oefenen in het democratisch burgerschap en ze op deze wijze te betrekken bij (de toekomst van) hun omgeving.

De kinderen krijgen ook een belangrijke rol in de inhoud en de organisatie. Van (bijna) elke Uithoornse school zijn twee leerlingen afgevaardigd om deel te nemen aan de voorbereidingsgroep. Voor het Duet zijn dat Dylan Zoutberg (groep 7) en Isa Spanbroek (groep 6). Zij zijn gekozen door de leerlingenraad.

Voor de herfstvakantie was de voorbereidingsgroep voor het eerst bij elkaar in de raadszaal van het gemeentehuis. Met hun begeleiders en onder toeziend oog van wethouder Ria Zijlstra hebben zij in groepjes gewerkt aan diverse onderdelen, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Ze zijn ook met een opdracht teruggekomen. Op 11 november, als ze weer bij elkaar komen, moet elke school vijf thema’s aandragen waar ze graag over willen spreken op de conferentie.

Dylan en Isa hebben op 1 november hun collega’s uit de leerlingenraad gevraagd deze informatie uit de groepen op te halen. De komende week wordt er in de groepen 5 tot en met 8 dus gesproken over wat voor onze leerlingen nu belangrijke thema’s zijn in Uithoorn.

Op 8 november is er weer een leerlingenraad vergadering. Dan worden alle themakeuzes van de groepen 5 tot en met 8 bij elkaar gelegd. We hopen zo tot de vijf belangrijkste voor het Duet te komen. Dylan en Isa zullen dit dan op maandag 11 november mee nemen naar het gemeentehuis.

Voor de begeleiders van de conferentie, en ook voor alle leerkrachten, is het dus nog de vraag wat de inhoud van de conferentie zal worden. Het is aan de kinderen. We zijn heel erg benieuwd!

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat we na de eerste conferentie doorpakken en op basis van deze ervaring een blijvende vorm van kinderparticipatie organiseren in Uithoorn.

No Comments Yet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *