Handige links en downloads

Oudervereniging:
www.ov-hetduet.nl 

De Bibliotheek op School:
www.amstellandbibliotheken.nl/schoolwise/regenboog 

Amstelronde, Passend Onderwijs:
www.amstelronde.nl

Videt:
www.videt-uithoorn.nl
Overzicht sportverenigingen Uithoorn:
Flyer sport en bewegen in Uithoorn

Jeugdcultuurfonds:
www.jeugdcultuurfonds.nl

Jeugdsportfonds:
www.jeugdsportfonds.nl

Duet in kengetallen:
www.scholenopdekaart.nl

Zie voor meer gegevens ook de adreskatern van onze jaarlijkse bijlage bij de schoolgids, bladzijde 12 en verder.