het Duet_Kopjes
Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwijs op het Duet en wilt u uw kind aanmelden? U kunt dan contact opnemen om een afspraak te maken voor een kennismaking en een rondleiding. Deze afspraak is met de directeur of met de locatieleider onderwijs. Wij vinden het fijn als uw kind (en eventuele jongere broertjes of zusjes) dan meekomt. Wij informeren in dit gesprek ook naar de ontwikkeling van uw kind.
Gezien de belangstelling voor het Duet raden wij u aan om uw kind (ruim) voor de derde verjaardag aan te melden!

Wilt u uw kind aanmelden, dan krijgt u na deze afspraak van ons een aanmeldformulier. Uw kind wordt definitief ingeschreven op het moment dat hij/zij 4 jaar is. Vanaf dat moment mag uw kind elke dag, hele dagen naar school. Voorwaarde is wel dat uw kind dan zindelijk is en zich redelijk zelfstandig kan aan- en uitkleden.

Let op:

De belangstelling voor het Duet is groot. We hebben daarom een wachtlijst voor kinderen die zijn geboren in 2015 (dat zijn alle kinderen die tussen nu en 1 januari 2020 vier jaar worden) en 2016 (alle kinderen die tussen 1 januari en 31 december 2021 vier jaar worden)!.
Bij instromen vanaf de wachtlijst kijken we naar de volgorde van aanmelden. Uitzondering: broertjes of zusjes van kinderen die al onderwijs op het Duet krijgen, hebben voorrang op de wachtlijst.

Ook voor een aantal andere groepen hanteren wij een leerlingstop, omdat de groepen anders te groot worden. Bij aanmelding voor die groepen overleggen we met ouders en de vorige school wat uw kind nodig heeft en of we dat in deze groep kunnen bieden. (laatst geactualiseerd – augustus 2020)