het Duet_Kopjes
Plezier en Passie
Plezier hebben is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Als je plezier hebt op het IKC kom je er graag, dan is het leuk om er elke dag te zijn. Plezier maakt dat je zin krijgt in leren, in actief bezig zijn! Een team dat werkt met passie, beleeft plezier aan het eigen werk. Dat is voelbaar voor de kinderen. Passie maakt dat je zin hebt om te werken, dat je betrokken bent en vernieuwend durft te zijn.

Respect
Kennen en gekend worden, je welkom voelen, gewaardeerd worden. Dat willen we uitstralen, voorleven naar de kinderen van ons IKC en hun ouders. Iedereen mag er zijn, op zijn eigen wijze, dus houden we allemaal rekening met elkaar.
We leren kinderen om respect te hebben voor anderen. Dit is een voorwaarde om in de maatschappij waarin zij opgroeien te kunnen functioneren. Wij leren kinderen rekening houden met onderlinge verschillen, en ook juist de overeenkomsten zien. Hetzelfde geldt voor de overeenkomsten en verschillen in hun thuiscultuur. Medewerkers respecteren elkaar om de professionele expertise en ervaring. Om hun inzet en om hun kijk op het leren van kinderen.

Open
We zijn betrouwbaar en eerlijk in ons contact met kinderen, met ouders, met medewerkers. Wij zien dat school, opvang en ouders elkaar nodig hebben om te zorgen voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Wees welkom om met ons mee te denken bij het opgroeien van uw kind.

Professioneel
Wij zijn een professioneel team. We stellen eisen aan ons pedagogisch klimaat, dat overal in het IKC hetzelfde is. Dat geeft duidelijkheid en veiligheid.
Een professioneel team is bezig met ontwikkeling. Medewerkers ontwikkelen zich samen en individueel. De organisatie stimuleert deze ontwikkeling en biedt er ruimte voor. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich actief blijven ontwikkelen.

Zelfstandigheid
Bij opgroeien hoort steeds meer zelf kunnen en durven. Door het vertrouwen in kinderen uit te stralen zullen zij zich competent genoeg voelen om zelfstandig aan de slag te gaan en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling. Zo willen we kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Wij bieden een uitdagende speel- en leeromgeving, waarin kinderen vanzelfsprekend hun weg kunnen vinden en die kinderen helpt om hun zelfstandigheid te vergroten.

Samen
Spelen en leren op het IKC doe je in een groep. Een groep betekent “Samen”. Samenwerken, samen verantwoordelijk zijn , betrokkenheid bij elkaar. In een groep leer je andere vaardigheden dan alleen. Wij vinden het belangrijk kinderen te leren samen te werken, zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen acties en de gevolgen daarvan voor het welbevinden van de groep.