Kernwaarden

Kernwaarden

Plezier en passie hebben is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Als je plezier hebt op IKC het Duet kom je er graag, dan is het leuk om er elke dag te zijn. Plezier maakt dat je zin krijgt in leren, in actief bezig zijn! Leren is niet altijd makkelijk en daardoor soms niet leuk. Maar door samen successen te vieren kan het toch hand in hand gaan met plezier. Een team dat werkt met passie, beleeft plezier aan het eigen werk. Dat is voelbaar voor de kinderen. Passie maakt dat je zin hebt om te werken, dat je betrokken bent en vernieuwend durft te zijn.

Respect Kennen en gekend worden, je welkom voelen, gewaardeerd worden. Dat willen we uitstralen, voorleven naar de kinderen van ons IKC en hun ouders. Iedereen mag er zijn, op zijn eigen wijze, dus houden we allemaal rekening met elkaar. We leren kinderen om respect te hebben voor anderen. Dit is een voorwaarde om in de maatschappij waarin zij opgroeien te kunnen functioneren. Wij leren kinderen rekening houden met onderlinge verschillen, en ook juist de overeenkomsten zien. Hetzelfde geldt voor de overeenkomsten en verschillen in hun thuiscultuur. Medewerkers respecteren elkaar om de professionele expertise en ervaring. Om hun inzet en om hun kijk op het leren van kinderen.

Open We zijn betrouwbaar en eerlijk in ons contact met kinderen, met ouders, met medewerkers. Wij zien dat school, opvang en ouders elkaar nodig hebben om te zorgen voor een optimale ontwikkeling van de kinderen.

Professioneel Wij zijn een professioneel team. We stellen eisen aan ons pedagogisch klimaat, dat overal in het IKC hetzelfde is. Dat geeft duidelijkheid en veiligheid. Ons professionele team is elke dag bezig met de ontwikkeling van de kinderen. Medewerkers ontwikkelen zich ook samen en individueel. De organisatie stimuleert deze ontwikkeling en biedt er ruimte voor. Als organisatie waar het leren centraal staat, is ontwikkeling van onze medewerkers een vanzelfsprekendheid.

Zelfstandig Bij opgroeien hoort steeds meer zelf kunnen en durven. Door het vertrouwen in kinderen uit te stralen, zullen zij zich competent genoeg voelen om zelfstandig aan de slag te gaan en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling. Zo dagen we kinderen het beste uit zichzelf te halen. Wij bieden een speel- en leeromgeving, waarin kinderen hun weg kunnen vinden en die kinderen helpt om hun zelfstandigheid te vergroten.