Ons Gebouw

Het gebouw is veel open ruimtes en ramen. De oppervlakte wordt multifunctioneel in gezet. Dat houdt in dat de ruimtes tijdens schooltijd worden gebruikt voor het onderwijs en na schooltijd voor de BSO.  Dat gaf ons de mogelijkheid om het gebouw wat extra’s te geven. Een createif atelier, een bibliotheek en een woonleefkeuken als hart van het gebouw. 

De kinderen kunnen op verschillende manieren spelen en leren. Zodat kinderen uit verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten in de ruimte. Onder school èn na school. Er zijn ook veel kleinere “tussenruimtes”. Om in een klein groepje rustig te kunnen werken. Om even tot rust te komen, om werk in te halen of om extra ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen die dat nodig hebben.