Passend Onderwijs

Wij werken binnen de kaders van de Wet Passend onderwijs. Dit is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Hiertoe is er binnen de regio een  samenwerkingsverband opgericht.
Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking.

Voor actuele informatie over passend onderwijs kijkt u op www.passendonderwijs.nl.
Ons samenwerkingsverband Amstelronde (www.amstelronde.nl) heeft in haar ondersteuningsplan omschreven hoe wij Passend Onderwijs vorm geven. Iedere Amstelrondeschool heeft een eigen ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel van het Duet  kunt u vinden als download onderaan deze pagina en ligt ook op school ter inzage.
Aan elke school is een een Amstelrondespecialist verbonden die mee kijkt, denkt en overlegt over de noodzaak, de inhoud en de uitwerking van een dergelijk arrangement. Aan iedere school, dus ook aan het Duet,  is ook een begeleider passend onderwijs gekoppeld. Zij brengt ons de expertise uit het speciaal onderwijs.
Daarnaast is er regelmatig overleg met de schoolverpleegkundige van de GGD.
Met de transitie van jeugdzorg naar de gemeentes is ook de gemeente verantwoordelijk voor Passend Onderwijs en Jeugdbescherming.  Er is regelmatig  op schoolniveau contact met het Sociaal Loket van de gemeente Uithoorn. Aan IKC Het Duet zijn ook ouder-kindadviseurs verbonden.

Ondersteuningsprofiel

Wij werken binnen de kaders van de Wet Passend onderwijs. Dit is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Hiertoe is er binnen de regio een  samenwerkingsverband opgericht.
Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking.

Voor actuele informatie over passend onderwijs kijkt u op www.passendonderwijs.nl.
Ons samenwerkingsverband Amstelronde (www.amstelronde.nl) heeft in haar ondersteuningsplan omschreven hoe wij Passend Onderwijs vorm geven. Iedere Amstelrondeschool heeft een eigen ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel van het Duet  kunt u vinden als download onderaan deze pagina en ligt ook op school ter inzage.
Aan elke school is een een Amstelrondespecialist verbonden die mee kijkt, denkt en overlegt over de noodzaak, de inhoud en de uitwerking van een dergelijk arrangement. Aan iedere school, dus ook aan het Duet,  is ook een begeleider passend onderwijs gekoppeld. Zij brengt ons de expertise uit het speciaal onderwijs.
Daarnaast is er regelmatig overleg met de schoolverpleegkundige van de GGD.
Met de transitie van jeugdzorg naar de gemeentes is ook de gemeente verantwoordelijk voor Passend Onderwijs en Jeugdbescherming.  Er is regelmatig  op schoolniveau contact met het Sociaal Loket van de gemeente Uithoorn. Aan IKC Het Duet zijn ook ouder-kindadviseurs verbonden