het Duet_Kopjes

Onze missie is:
“Het Duet is een ontmoetingsplaats in de wijk, waarin we alle kinderen van 0-13 een uitdagende en veilige speel- en leeromgeving bieden, zodat ieder kind zich veelzijdig kan ontwikkelen.”

Dit is onze visie daarbij op:

Onze kinderen
Vanaf het moment dat een kind het Duet binnen komt, wordt het in een veelzijdige speel- en leeromgeving geprikkeld om zichzelf te ontwikkelen. De professionals hebben oog voor datgene wat een kind enthousiast en leergierig maakt. Een kind zal op deze manier elke keer een stap verder komen in zijn of haar ontwikkeling. Dit is de manier waarop wij ieder kind de kans geven om zijn of haar talenten te ontdekken in een uitdagende en ook leerzame omgeving.

Onze ouders
Die speel- en leeromgeving wordt door ons gevormd binnen het Duet, maar ook door samen met de ouders te bespreken en te onderzoeken wat er leeft bij hun kind. Ouders zullen in het Duet een plek vinden om samen met de professionals hun kind alle kansen te bieden om te ontwikkelen. Meedenken, meedoen en meepraten zijn termen die passen in het contact met ouders. Ouders zijn onze partners. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat een kind zich ontplooit.

Onze buurt/omgeving
Het Duet moet een toegankelijke plek zijn voor de buurt. Open in de vorm van ruimte bieden, maar ook als een plek waar je als buurtgenoot welkom bent. In het Duet kun je elkaar op verschillende manieren ontmoeten. Soms formeel – en vaak informeel.
Het IKC wil een verbindende factor zijn in de wijk Thamerdal. De buurt is onderdeel van de woon- en leefwereld van de kinderen. We vinden het belangrijk de buurt te betrekken bij wat we doen. Zo vormt het Duet een sociaal verbindende omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. In het Duet kun je elkaar formeel en informeel ontmoeten. Zo leren kinderen samen te leven met de mensen en de wereld om zich heen.

Onze medewerkers
In het Duet werkt een team met professionals die de passie hebben om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Een gedeelde behoefte om de kinderen zo uit te dagen dat ze zich veelzijdig kunnen ontwikkelen, en ook om elkaar verder te helpen die speel- leeromgeving zo uitdagend mogelijk te maken. Met elkaar kijken de medewerkers naar hoe zij de omgeving zo kunnen organiseren en creëren dat elk kind verder geholpen kan worden in zijn of haar ontwikkeling.

Onze huisvesting
Het gebouw waarin wij gehuisvest zijn is ontworpen vanuit deze visie en is flexibel genoeg om plaats te bieden aan andere partners waarmee wij samen werken.
Voor externe partijen zijn er mogelijkheden om (delen van) ons gebouw te huren.

Onze organisatie
Het Duet heeft managementteam bestaande uit een directeur Onderwijs, adjunct-directeur Onderwijs, directeur Kinderopvang en een adjunct-directeur Kinderopvang.

De directeuren leggen hun verantwoording af aan Stichting Wijzer aan de Amstel en Solidoe. Wij werken samen met de gemeente Uithoorn (jeugdzorg, CJG, GGD, VVE, etc), en met aanbieders van activiteiten op cultuur- en sportgebied.

Ons aanbod
Bij het Duet kunnen kinderen van 0-12 jaar terecht voor opvang en onderwijs, van 7.00 tot 18.30 uur. Wij werken aan een passend aanbod voor cultuur en sport binnen die tijden, voor alle leerlingen. We zoeken naar een aanbod voor ouders en verzorgers en streven naar participatie door buurtbewoners.