Missie & Visie

Onze missie is
“Het Duet is een ontmoetingsplaats in de wijk, waarin we alle kinderen van 0-13 een uitdagende en veilige speel- en leeromgeving bieden, zodat ieder kind zich veelzijdig kan ontwikkelen.”

Onze visie op het IKC is

Door de verbinding tussen onderwijs en opvang zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat. Door elkaars expertise te benutten en samen te werken verbetert de kwaliteit van onderwijs en opvang en kunnen wij een antwoord vinden op veel ondersteuningsvragen van kinderen. Bovendien vormen wij samen een democratische oefenplaats, door kinderen binnen de kaders een stem te geven. Door kinderen en ouders echt te zien bieden wij een veilige basis om te leren en te spelen. Hierdoor wordt er op het Duet de hele dag geleerd in de lessen of in het samenspel met andere kinderen. Het onderwijs op het Duet is gericht op het bieden van kansen op schoolsucces voor alle kinderen. Met de doorgaande lijn van opvang naar onderwijs vergroten we deze kansen. Ook geven leerkrachten gerichte instructie om te zorgen voor een stevige kennisbasis. Kinderen leren daarnaast deze kennis toe te passen in een bredere context, om zo zichzelf en de wereld om zich heen te leren kennen. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor culturele vakken en sport. 

Wat betekent dit? Voor onze kinderen Vanaf het moment dat een kind het Duet binnen komt, wordt het in een veelzijdige speel- en leeromgeving geprikkeld om zichzelf te ontwikkelen. De professionals hebben oog voor datgene wat een kind enthousiast en leergierig maakt. Zij hebben kennis van de recente inzichten vanuit de leer- en ontwikkelingspsychologie, die zij toepassen in hun werk. Op deze manier zorgen we voor een stevige basis en begeleiden wij ieder kind in de ontwikkeling naar zijn eigen persoonlijkheid.

Voor onze ouders Die speel- en leeromgeving wordt mede vormgegeven door samen met de ouders te bespreken en te onderzoeken wat er leeft bij hun kind. Ouders vinden in het Duet een plek om samen met de professionals hun kind alle kansen te bieden om te ontwikkelen. Meedenken, meedoen en meepraten zijn termen die passen in het contact met ouders. Ouders zijn onze partners. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat een kind zich ontplooit.

Voor onze omgeving Het Duet moet een toegankelijke plek zijn voor de buurt. Open in de vorm van ruimte bieden, maar ook als een plek waar je als buurtgenoot welkom bent. In het Duet kun je elkaar op verschillende manieren ontmoeten. De ene keer met een kop koffie, de andere keer met een thema-ochtend. De buurt is onderdeel van de woon- en leefwereld van de kinderen. We vinden het belangrijk de buurt te betrekken bij wat we doen. Zo vormt het Duet een sociaal verbindende omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. In het Duet kun je elkaar formeel en informeel ontmoeten. Zo leren kinderen samen te leven met de mensen en de wereld om zich heen.

Voor onze medewerkers In het Duet werkt een gemotiveerd team, die oog heeft voor elkaar. Als teamlid kan je jezelf zijn op

Voor het team. In het team is iedereen anders, maar we behandelen elkaar hetzelfde. Het team ontwikkelt, geeft en evalueert met plezier het onderwijs en opvang voor de kinderen. We leren graag van en met elkaar, waardoor de collegialiteit centraal staat. We spreken elkaar aan op het gedrag, waarbij feedback geven en ontvangen centraal staat. We doen wat we afspreken en onze afspraken zijn terug te vinden op een centrale plek.

Onze huisvesting Het gebouw waarin wij gehuisvest zijn is ontworpen vanuit onze visie en is flexibel genoeg om plaats te bieden aan andere partners waarmee wij samenwerken. Zo worden bijvoorbeeld kinderen met dyslexie begeleid door een externe partner bij ons in IKC het Duet. Onze organisatie IKC het Duet heeft twee directieleden. Een directeur opvang en een directeur onderwijs. Zij vormen samen de dagelijkse leiding van het IKC. Verder werken we samen met veel externe partners binnen de gemeente Uithoorn (jeugdzorg, CJG, GGD, VVE, etc), en met aanbieders van activiteiten op cultuur- en sportgebied.

Ons aanbod Bij het Duet kunnen kinderen van 0-13 jaar terecht voor kinderopvang en basisonderwijs, van maandag tot en met vrijdag, van 7.00 tot 18.30 uur.