Het Duet is een samenwerking tussen de stichting Wijzer aan de Amstel voor het onderwijsdeel en Kinderopvang Solidoe voor het opvangdeel. Wijzer aan de Amstel is een stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, waartoe de Kwikstaart, de Vuurvogel, de Springschans, de Zon, ’t Startnest en het Duet behoren.

Stichting Wijzer aan de Amstel is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie tussen 3 stichtingen: Stichting Interconfessioneel basisonderwijs Uithoorn, Stichting katholiek onderwijs De Kwakel en Stichting jenaplanonderwijs Uithoorn. De nieuwe stichting heeft zowel rooms-katholieke als interconfessionele scholen.

De christelijke en katholieke waarden vormen de grondslag van de stichting. Daarnaast staat de stichting respectvol tegenover andere geloofsovertuigingen. Binnen het onderwijs wordt aandacht gegeven aan godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen.

Tijdens de levensbeschouwelijke vorming wordt de leerlingen geleerd, aangepast aan hun ontwikkeling, om te gaan met vragen over de zin van het bestaan. Zij leren daarbij wat kenmerkend is voor een levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid. Tijdens de levensbeschouwelijke vorming komen de levensvragen niet op een abstracte wijze aan de orde, maar worden deze vragen steeds weer verbonden met antwoorden uit een bepaalde traditie en/of geloofsovertuiging. Daarnaast komen ook andere levensbeschouwelijke tradities aan bod.

Zo leren de kinderen dat er in de samenleving verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke tradities zijn en ontwikkelen ze respect voor opvattingen en belevingen van anderen.

Voor meer informatie: www.wijzeraandeamstel.nl