Stichting Wijzer aan de Amstel

Het Duet is een samenwerking tussen de stichting Wijzer aan de Amstel voor het onderwijsdeel en Kinderopvang Solidoe voor het opvangdeel. Wijzer aan de Amstel is een stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs, waartoe de Kwikstaart, de Vuurvogel, de Springschans, de Zon, ’t Startnest en het Duet behoren.

Stichting Wijzer aan de Amstel is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie tussen 3 stichtingen: Stichting Interconfessioneel basisonderwijs Uithoorn, Stichting katholiek onderwijs De Kwakel en Stichting jenaplanonderwijs Uithoorn. De nieuwe stichting heeft zowel rooms-katholieke als interconfessionele scholen.

De kernwaarden van Wijzer aan de Amstel zijn: Eigenheid – Vertrouwen – Bevlogenheid en Aandacht.
Voor het Koersplan van de nieuwe stichting zijn de strategische thema’s vastgelegd waarmee de zes scholen, ieder op hun eigen wijze, mee aan de slag gaan.

Voor meer informatie: www.wijzeraandeamstel.nl