Klachtenprocedure

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden het niet mee eens zijn, of zelfs problemen mee hebben. Ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkene(n) of een klacht indienen bij het bevoegd gezag.

Ook kan de klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie worden ingediend en deze doet er dan een uitspraak over. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen.

Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna verstoord. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een advies voor de school. Zo’n oplossing vinden is niet altijd makkelijk.

Het vraagt inspanningen van ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan. Hier vindt u de klachtenprocedure van Wijzer aan de Amstel. Het onderwijsgedeelte van IKC het Duet valt onder de stichting Wijzer aan de Amstel. 

Klachtenprocedure Wijzer aan de Amstel