In 2011 zijn we begonnen. Uit panelgesprekken met ouders, teamleden, buren en andere betrokkenen rolde een advies “Zicht op Groen” dat in het voorjaar van 2012 werd gepresenteerd. In verschillende bijeenkomsten werden onderdelen van dit advies verder uitgewerkt. Tegelijkertijd werkten we aan een programma van eisen voor het gebouw. Dat maakte dat we onze visie direct konden vertalen naar de huisvesting daarbij. Eind 2012 startte de aanbesteding en konden verschillende partijen een ontwerp indienen op basis van ons programma van eisen. In het voorjaar van 2013 konden we de contracten tekenen. De keuze is gevallen op een ontwerp van Dirk Vlaar van BBHD-architecten en bouwbedrijf Hodes werd de aannemer.
Omdat we zelf bouwheer waren hebben we tijdens de uitwerking van het voorlopig ontwerp naar het definitief ontwerp zelf aan tafel gezeten om de puntjes op de i te kunnen zetten. In maart 2014 ging de eerste paal in de grond en in december van dat zelfde jaar zijn we verhuisd. Omdat er pal naast de oude school konden de meeste kinderen, teamleden en ouders dagelijks zien hoe het gebouw vorderde. Samen konden we toeleven naar het oment van in gebruik nemen.
Ook bij de inrichting konden we werken vanuit onze visie. Met Wouter van Hilten van “Van Hilten alles voor Kantoor” als projectbegeleider zijn we ook hiermee ruim op tijd begonnen, met als resultaat een inrichting die helemaal op het gebouw is afgestemd.
Architect Dirk Vlaar leverde ook het ontwerp voor de buitenruimte, uitgevoerd door Donker Groen. Buiten is gekozen voor “natuurlijk spelen”. Dat betekent dat kinderen ruimte krijgen voor hun eigen spelideeën. Dat ze daarbij wel eens vies kunnen worden nemen we op de koop toe.
Het is een zeer intensief en ook bijzonder waardevol proces geweest. Door de grote betrokkenheid van alle collega’s voelde het gebouw meteen goed na de verhuizing. De gebouw past als een heerlijke jas.